ประเภทธุรกิจ

กระดาษถ่ายเอกสาร

จำหน่ายวัสดุกระดาษ เช่น เยื่อกระดาษ

ผลิตเยื่อกระดาษจากชาญอ้อย

แป้งผสมเคมีและวัตถุดิบทำกระดาษ

นำเข้าและจำหน่าย เยื่อกระดาษเพื่อใช้ผลิตกล่องกระดาษ

ผู้แทนจำหน่ายเยื่อกระดาษ นำเข้าจากต่างประเทศ