ประเภทธุรกิจ

สถานีบริการ-จำหน่ายอะไหล่ เช็คปั้ม-หัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิด ติดตั้ง-ซ่อม แอร์รถยนต์ เด็นโซ่ จำหน่ายใบปัดน้ำฝนและหัวเทียน IRIDIUM วิเคราะเครื่องยนต์ดีเซล ระบบคอมมอนเรลของ DENSO ด้วยเครื่อง DST2 ซ่อมหัวฉีด คอมมอลเรล รถโตโยต้า