ประเภทธุรกิจ

We are able to provide door to door service - Industrail Cables - Control & Instrumentation Cables - Ship & Marine Cables - Fiber Optic Cables - Low Smoke Halogen Free Cables - Fire Retardant & Resistant Cables - Offshore Cables - Reeling & Festoning Cables - Low, Ledium

บริการรับเหมาติดตั้งและต่อเติมใยแก้วนำแสง

จำหน่ายเครื่องมือวัดสายเคเบิ้ล

จำหน่ายอุปกรณ์และสายเคเบิ้ล

รับเหมาก่อสร้างโครงข่ายสายเคเบิ้ลและ Fiber Oftic และท่อร้อยสายเคเบิ้ล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ผลิตสายเคเบิ้ลความถี่สูงพร้อมกับหัวต่อ

เคเบิ้ลทีวี

เคเบิ้ลทีวี

รับเหมาติดตั้งเคเบิ้ลใยแก้ว

สายเคเบิ้ล