ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายโลหะมีค่า น้ำยาเคมี เครื่องมือเกี่ยวทำจิวเวอร์ลี่