ประเภทธุรกิจ

เครื่องอัดฟาง, อะไหล่เครื่องอัดฟาง, อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องอัดฟาง

บริการทำลายเอกสารและเศษวัสดุเหลือใช้