ประเภทธุรกิจ

ผลิต จำหน่าย บริการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล

บริการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง