ประเภทธุรกิจ

นำเข้า ส่งออกเพื่อจำหน่ายน้ำยา อุปกรณ์และเครื่องใช้เกี่ยวกับการตัดผม แต่งผม

แชมพู น้ำมันใส่ผม

รับจ้างเหมาค่าแรงผลิตวิกผม

จำหน่ายอุปกรณ์เสริมสวย

น้ำยาดัดผม, อุปกรณ์เสริมสวย, อุปกรณ์ตัดผม

ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ เส้นผม

ผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับ เส้นผม

จำหน่ายและรับซ่อม อุปกรณ์ทำผม