ประเภทธุรกิจ

ขายอุปกรณ์หม้อก๋วยเตี๋ยว

โรงงานเส้นก๋วยเตี๋ยว แบรนด์ เต็งชุ้น และกินเปา

เส้นก๋วยเตี๋ยว

รับสั่งทำสเตเลส สังกะสี

ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว

ผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว

จำหน่ายและซ่อมหม้อก๋วยเตี๋ยวที่ทำมาจากสแตนเลส