ประเภทธุรกิจ

รับตรวจสอบคุณภาพวัตถุ, สินค้า, อาหารของโรงงานอุตสาหกรรม

ตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริการ อาหาร สำนักงาน ตรวจรับรอง ISO TS OHSAS SA รับรองและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ บริการฝึกอบรม

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุ ตรวจสอบแนวเชื่อม

ตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริการ อาหาร สำนักงาน ตรวจรับรองระบบ ISO TS OHSAS SA รับรองและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ บริการฝึกอบรม

ตรวจสอบคุณภาพ - สินค้า ตรวจสอบและทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทดสอบโดย วิธีไม่ทำลาย ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ ตรวจสอบถังและระบบก๊าซแอลพีจี และหม้อไอน้ำตามกฏหมาย

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า, อาคาร

ตรวจคุณภาพวัตถุดิบสินค้าหรืออาหาร

จำหน่ายและติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค โคมไฟ ซ่อมหลอดไฟ LED -Solar LED -Air Conditioner รับเดินสายไฟฟ้า บ้าน อาคาร ยินดีให้คำแนะนำลูกค้าที่ต้องการสอบถามออกแบบการเดินสายไฟ

สำนักงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุสินค้า คอยควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบก่อนนำมาใช้ บริษัทเราได้รับการไว้วางใจมาอย่างยาวนาน มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสินค้าอยู่ตลอดเวลา การันตีคุณภาพสินค้าทุกชนิด ให้บริการมาแล้ว 10 กว่าปี

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า