ประเภทธุรกิจ

น้ำมันหล่อลื่น

นำเข้า จำหน่ายสารหล่อลื่นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

จำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นทั่วไป

จัดจำหน่ายสารหล่อลื่นทุกชนิด เช่น จารบี,น้ำมัน, เคมีภัณฑ์, อะไหล่และอุปกรณ์เครื่องจักรทุกชนิด สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

ตัวแทนจำหน่ายสารหล่อลื่นในงานอุตสาหกรรม

รับซ่อมมอเตอร์ไดนาโม

นำเข้าสินค้าประเภทสารเคมี,สารหล่อลื่น

ขายสินค้าน้ำมันหล่อลื่น

นำเข้าจารบีและสารหล่อลื่น

จำหน่าย น้ำมันหล่อลื่นในโรงงานอุตสาหกรรม