ประเภทธุรกิจ

ผลิต จำหน่ายปลีก ส่งวัสดุเทอร์โบ ทำสีจราจร สีอุตสาหกรรมทุกชนิด รับว่อมบำรุงทาง รับจัดสวน

ผลิตและจำหน่าย เม็ดพลาสติกคอมพาวด์, เม็ดแม่สี

- FORMALDEHYDE-BASE RASIN AND FORMALINE

รีไซดิ์เคิลน้ำมันใช้แล้ว เพื่อเป็นวัสดุในการผสมสีทาบ้าน

จำหน่ายสีผสมพลาสติก