ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายวัตถุดิบยา

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารแปรรูป

จำหน่ายพืชไร่

นำเข้าวัตถุดิบยารักษาโรค

เคมีภัณฑ์ อาหารและยา

จำหน่ายยาจีน

ผลิตและจำหน่ายยาสูบ

ร้านขายยา