ประเภทธุรกิจ

รับซ่อมเครื่องตัดหญ้า,เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร, รับสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ