ประเภทธุรกิจ

การผลิตและจำหน่ายภาชนะไม้ ภาชนะหวาย และภาชนะไม้ไผ่

ขายไม้, วัสดุในครัวเรือน

สินค้าอุตสาหกรรม กล่องไม้ใส่เครื่องประดับ

ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้

ผลิตภัณฑ์สินค้าไม้มะม่วง แจกัน เชิงเทียน ที่วางขวดไวน์, เซรามิค

ขายแจกันไม้ หัตถกรรมพื้นเมืองลำปาง

จำหน่ายไม้ไอศครีม, ไม้คนกาแฟ, ไม้กดลิ้น, ช้อนตักไอศครีม, โรงงานผลิตไม้ไอติม, โรงงานผลิตไม้คนกาแฟ, โรงงานผลิตไม้กดลิ้น, โรงไม้ไอติม, ไม้ไอติม Wooden Spoon, Wooden Ice Cream Spoon, Wooden Coffee Spoon, Wooden Tongue depressor

ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ ตู้, โต๊ะ, เตียง

ผลิตกล่องไม้ใส่เครื่องประดับ