ประเภทธุรกิจ

ตกแต่งหนังสำเร็จ

จำหน่ายเครื่องหนัง, อุปกรณ์รองเท้า

จำหน่ายเครืองหนัง

รับสั่งทำเครื่องหนังทุกชนิด

ขายหนังแท้

จำหน่ายเครื่องหนัง

กระเป๋า รองเท้า

กระเป๋า รองเท้า

ส่งออกวัตถุดิบจำพวกเครื่องหนัง