ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายสีแลคเกอร์ ทินเนอร์

ผลิตแล็คเกอร์

ผลิตและจำหน่ายแล็คเกอร์เคลือบภาชนะโลหะ