ประเภทธุรกิจ

ผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ด จากไม้ยางพารา

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ รับจ้างปิดผิวไม้และกลึงไม้ด้วยเครื่องจักร

นำเข้า จำหน่าย อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์