ประเภทธุรกิจ

น้ำมันงา

จำหน่ายงาดำ ถั่วเหลือง ธัญพืชแปรรูป