ประเภทธุรกิจ

ขายปลาสวยงาม

ขายส่ง-ปลีก ปลาน้ำจืด (นิล, ทับทิม ฯลฯ) รับซื้อ-ขาย ยางพารา

ปลาสวยงาม

ซื้อมาขายไปจำพวกปลา

ปลา

จำหน่ายปลาน้ำจืด

ปลาสด

ปลาสด(น้ำจืด)

จำหน่ายปลาดุก