ประเภทธุรกิจ

ศูนย์เอกซ์เรย์

ศูนย์เอ็กซเรย์ และบำบัดโรคด้วยรังสี

เอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ (เด็ก)

บริการทางการแพทย์ ตรวจเอกซเรย์ทางการแพทย์ ครบวงจร