ประเภทธุรกิจ

บริการพ่นฆ่าเชื้อ กำจัดเชื้อโรค ตามบ้านพักอาศัย ที่ทำงาน สถานพยาบาล

บริการ รับ ฆ่าเชื้อ

บริการฆ่าเชื้อ สมุนไพร เครื่องเทศ แป้งทำอาหาร วัตถุดิบเครื่องสำอาง ด้วยระบบอบไอน้ำ