ประเภทธุรกิจ

โรงนุ่น

ขายปุยนุ่น กระสอบ

ปั่นนุ่น

ปั่นนุ่นขาย

ผลิตและจำหน่ายนุ่นทำหมอน,ตุ๊กตา