ประเภทธุรกิจ

ถุงคลุมเสื้อ ถุงร้อน ถุงเย็น

ผลิตถุงพลาสติกสำหรับใส่เสื้อผ้า