ประเภทธุรกิจ

เครื่องยิงลูกเทนนิส

ส่งออกลูกเทนนิส

ผลิตลูกเทนนิส