ประเภทธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ เช่น ผ้าอ้อม, ผ้าอนามัย

เส้นใยสังเคราะห์ไนลอน

ธุรกิจ นำเข้า ส่งออกเส้นไหมดิบ

ผลิตหนังเทียม ตัวแทนจำหน่ายไนลอน

เส้นใยอุตสหกรรม