ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอุปกรณ์ลูกปัด, กระดาษสา, และอื่นๆ

จำหน่ายกระดาษห่อขนม ห่อของขวัญ