ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 2561 - บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)