แคตตาล็อกออนไลน์

Fabrication Works ( งานเชื่อมประกอบและแปรรูบโลหะ )

     

มาตรฐานงานเชื่อม ของแต่ละประเภทของชิ้นงาน และลักษณะการใช้งาน หลังจากทำการเชื่อมประกอบเสร็จแล้ว ก็ทำการตกแต่ง แนวเชื่อม ขัดผิว หรือ พ่นสี ตามแต่ ความต้องของลูกค้า

No.1  Agitator Tank เป็นถังสำหรับใช้ในการปั่นเยื่อกระดาษ เพื่อนำเศษกระดาษมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ 

  • No.2  Hopper เป็นชิ้นส่วน ของเครื่องจักร ที่อยู่ส่วนบนของเครื่องจักรใช้ในการเติมวัตถุดิบทีละมากๆ
  • No.3  Chimney ปล่องควันของเครื่องจักร
  • No.4  Mixer Tank เป็นถังสำหรับผสมเคมีต่างๆแล้วกวนให้เข้ากันเพื่อจ่ายไปตามท่อเข้าสู่กระขบวนการต่อไป
  • No.5  Condensate Tank เป็นถังเก็นน้ำ condensate จากระบบท่อของ ไอน้ำ จากการใช้งานซึ่งมีความร้อนอยู่ และนำกลับมาเข้าระบบของเครื่องต้มน้ำหรือ Boiler ต่อไป
  • No.6  Rolling Plate  เป็นงานที่นำเหล็กแผ่นมาม้วนด้วยเครื่องม้วนให้ได้ตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด
  • No.7  Steam Tank เป็นถังพักไอน้ำเพื่อจ่ายเข้าระบบการใช้งาน

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม