แคตตาล็อกออนไลน์

Off Line Software in office รุ่น CADMAN B-P-L

Off-Line Software สำหรับเครื่องจักร LVD สามารถประมวลผลการใช้งานแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับเครื่องจักร

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและไม่ต้องทำลองการทำงานกับเครื่องจักร สามารถทำ Simulation และคำนวนเวลาการทำงานได้อย่างเหมาะสม โดย

 - CADMAN B3D สำหรับเครื่องพับ LVD สามารถคิดและจำลองการทำงานจริงได้อย่างอัตโนมัติ และส่งโปรแกรมไปยังเครื่องพับผ่านสาย Nerwork

 - CADMAN P3D สำหรับเครื่อง PUNCHING สามารถคิดและคำนวนเวลาการเจาะได้อย่างถูกต้อง

 - CADMAN L3D สำหรับเครื่อง LASER สามารถคิดและคำนวนเวลา ค่าการตัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม