แคตตาล็อกออนไลน์

Micro Duct Wrap เป็นฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับงานระบบปรับอากาศมีทั้งแบบชนิดม้วนและแผ่น เนื้อฉนวนใส่สารพิเศษ Non Water Absorption ที่ช่วยลดการอมน้ำ ไม่ดูดซับน้ำและความชื้น ปิดผิวหน้าด้วย>วัสดุปิดผิวคุณภาพสูงจากโรงงาน โดยผลิตขึ้นตามมาตรฐาน มอก.486, 487 มาตรฐานสากล ASTM NFPA 90A, Australian Standards และเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้ในอาคารเขียว

Micro Duct Wrap เป็นฉนวนสำหรับงานหุ้มท่อส่งลม เพื่อรักษาอุณหภูมิของท่งส่งลมเย็น/ร้อนให้คงที่และสม่ำเสมอ ช่วยประหยัดพลังงานและควบคุมปัญหาการควบแน่นเป็นหยดน้ำ Condensation จากท่อส่งลมเย็นของอาคาร สำนักงาน โรงงานและบ้านพักอาศัย โดยอุณหภูมิใช้งาน 4-121 oC

Micro Duct Wrap เลือกใช้วัสดุปิดผิวที่มีคุณภาพสูง ไม่ลามไฟ มีเส้นใยแก้วเสริมแรงแบบ 3 ทาง (Fire Retardant Aluminium Foil Tri-direction Fiberglass) ยึดติดแน่นกับฉนวนด้วยกาวแห้งเร็วชนิดไม่ลามไฟ (Fire Retardant Adhesive) จากโรงงานตามมาตรฐาน Fire test คงทน แข็งแรง โดยมีวัสดุปิดผิวให้เลือกหลายชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ออกแบบ


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม