แคตตาล็อกออนไลน์

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนทางไฟฟ้าของเครื่องจักร เครื่องมือวัด ระบบนิวแมติกส์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ
พร้อมทั้งให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องจักร พัฒนาโปรแกรม PLC, SCADA, Touch Screen สำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
Tel : 0-2735-0775


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม