แคตตาล็อกออนไลน์

Cleaning ระบบบำบัดน้ำเสีย


บริษัทฯ รับ Cleaning ระบบบำบัดน้ำเสีย ,​ อุปกรณ์ที่สกปรก ด้วยแรงดัน และทีมงานที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองจากกรมโรงงาน และมีเอกสารการทำงานในที่อับอากาศถูกต้อง ตามที่กฏหมายกำหนด

 เครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย ลดระยะเวลาการทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายที่หน้างาน 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม