แคตตาล็อกออนไลน์

Product No.   Product Title
QAA2010 Room temperature sensor Pt100
QAA2012   Room temperature sensor Pt1000
QAA2030   Room temperature sensor NTC10k
QAA2061   Room temperature sensor DC 0...10 V
QAA2061D   Room temperature sensor DC 0...10 V, with display
QAA2071   Room temperature sensor 4..20mA
QAA24   Room temperature sensor LG-Ni1000
QAA25   Room unit with room temperature sensor and setpoint adjuster
QAA26   Room unit with room temperature sensor and setpoint adjuster 5..30 °C
QAA27   Room unit with room temperature sensor and setpoint readjuster -3…3 K
QAA32   Room temperature sensor  NTC 3 kOhm
QAA50.110/101   Room unit with PPS interface
QAA64   Room temperature sensor LG-Ni1000 for mounting on recessed conduit boxes
QAA910   Room temperature sensor
QAC2010 Outside sensor Pt100
QAC2012   Outside sensor Pt1000
QAC2030   Outside sensor NTC10k
QAC22   Outside sensor LG-Ni1000
QAC3161   Outside / room temperature sensor DC 0..10V
QAC3171   Outside/ room temperature sensor HQ 4..20mA
QAC32   Outside sensor NTC 575 Ohm
QAC910   Meteo sensor
QAD2010 Strap-on temperature sensor Pt100
QAD2012   Strap-on temperature sensor Pt1000
QAD2030   Strap-on temperature sensor NTC10k
QAD22   Strap-on temperature sensor LG-Ni1000
QAD26.220   Strap-on  temperature sensor with cable LG-Ni1000
QAE1020.024 Immersion temperature sensor 4 x 240 mm, LG-Ni1000, -5...105°C
QAE1612.010   Immersion temperature sensor

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม