แคตตาล็อกออนไลน์

FAST PHOTO SERVICE

To facilitate the visa / passport application, our Company also provides a fast Photo Service up to the Officially prescribed standard and regulations of different embassicies.

    เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า บริษัทฯ ของเรายังให้บริการถ่ายรูปด่วน สำหรับใช้ในการเดินเรื่องขอวีซ่า/พาสปอร์ต ที่ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามระเบียบราชการของสถานทูตต่างๆ

Price: 180 THB


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม