แคตตาล็อกออนไลน์

รักษาความปลอดภัย

ตราสินค้า :  P&J GUARD
ขอใบเสนอราคา

ขอนำเสนอทีมงาน เพื่อเข้ามาทำงานให้กับท่าน โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรและพัฒนาคุณภาพก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าและจัดให้มีฝ่ายพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้าพบลูกค้า ปรับปรุงแก้ไขปัญหา จัดฝึกอบรม สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย

การใช้งาน

บริการด้านรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเน้นความพร้อมและมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยอย่างแท้จริง


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม