แคตตาล็อกออนไลน์

แบริ่งส์ชนิดนี้ใช้เม็ดลูกกลิ้งเป็นรูปกรวย มีตัวนำร่องคือโครงของขอบวงแหวนด้านในแบริ่งส์เทเปอร์สามารถรับแรงแนวรัศมีได้สูง และรับแรงในแนวแกนได้ทิศทางเดียว ในอนุกรม HR มีการเพิ่มขนาดและจำนวนเม็ดลูกกลิ้ง ทำให้สามารถรับแรงได้สูงขึ้นไปอีก การใช้งานโดยทั่วไปมักจะใช้เป็นคู่ คล้ายกับแบริ่งส์สัมผัสเชิงมุมแถวเดียว ซึ่งจะมีการปรับช่องว่างภายในแบริ่งส์ให้เหมาะสมโดยการปรับระยะแนวแกนระหว่างวงแหวนใน (Cone) หรือวงแหวนนอก (Cup) ของแบริ่งส์ที่ประกบกันทั้ง 2 ตลับ วงแหวนในและวงแหวนนอกสามารถแยกประกอบได้อย่างอิสระ แบริ่งส์ชนิดนี้แบ่งออกเป็น 3 แบบ ตามมุมสัมผัสได้ดังนี้ มุมปรกติ (normal angle) มุมปานกลาง (medium angle) และมุมชัน (steep angle) อีกทั้งยังมีแบบสองแถวและสี่แถวให้เลือกใช้อีกด้วย รังที่ใช้โดยมากจะเป็นรังเหล็กปั๊มขึ้นรูป


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม