แคตตาล็อกออนไลน์

1. บริการรับฝากและดูแลเอกสาร

เป็นผู้ให้บริการโกดังให้เช่าด้านการรับฝากเอกสารและดูแลเอกสาร โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์มาช่วยในการดูแลและจัดระเบียบให้การบริการการจัดการเอกสารทั้งหมดอยู่ในรูปแบบที่สามารถเรียกใช้และตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการค้นหา ไม่ว่าจะเป็นการรับฝากเอกสารแบบกล่องเอกสาร แฟ้มเอกสาร และแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

  •  แบบกล่องเอกสาร

           บริษัท มีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บกล่องเอกสารด้วย เทคโนโลยี QR Code system  ที่สามารถเก็บข้อมูลและรายการในกล่องเอกสารที่ทางเรารับจัดเก็บ และยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งการจัดเก็บ และติดตามสถานะของกล่องได้ทุกขั้นตอนในการเก็บรักษาทำให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง

          นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบรองรับการตรวจสอบจากลูกค้าผ่าน web application ในการตรวจค้นหากล่องเอกสารโดยตรงจากลูกค้าเอง ทำให้ลูกค้าสามารถ ดำเนินการตรวจสอบและค้นหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จาก หมายเลขกล่อง หรือ ข้อความที่ระบุชื่อกล่องหรือ บันทึกช่วยจำในกล่องนั้นๆซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายและลดความผิดพลาดในการร้องขอข้อมูลจากเรา ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาและจัดส่ง

  • แบบแฟ้มเอกสาร

          บริษัท มีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บแฟ้มเอกสารด้วย เทคโนโลยี QR Code system  ที่สามารถเก็บข้อมูลและรายแฟ้มได้มาก และยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งการจัดเก็บ และติดตามสถานะของแฟ้มเอกสารได้ทุกขั้นตอนในการเก็บรักษาทำให้มีความถูกต้องแม่นยำสูง

          ซึ่งระบบ QR Code เป็นระบบที่มาทดแทนBarcode ที่บันทึกข้อมูลได้จำกัด  ทำให้ระบบการเก็บเอกสารรายแฟ้มทำได้ไม่ดี โดยหลังจากทางบริษัทนำระบบ QR Code มาใช้แก้ปัญหาทำให้เกิดความถูกต้องและเป็นที่พอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานระบบคลังเอกสารของเราเพื่อตอบสนองลูกค้า

  • แบบบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ

          บริษัท มีระบบ computer software ที่ออกแบบใช้กับรูปแบบการบันทึกการจัดเก็บ บรรจุภัณฑ์แบบต่างตามที่ลูกค้ามี ทั้งรูปแบบการจัดเก็บบนชั้นวาง หรือ ต้องจัดเก็บบน พื้น พาเลส ตามสภาพการจัดเก็บที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เอกสาร test report ในงานทดสอบที่ต้องเก็บและตรวจสอบกลับในกรณีต่างๆซึ่งทางลูกค้าจะเป็นผู้ดูแล โดยทางเราจะอำนวยความสะดวกในการกำหนดตำแหน่งและพื้นพี่เพื่อการจัดวาง และดูแลในเรืองความปลอดภัย

สอบถามบริการเพิ่มเติมโปรดติดต่อ โทร 02-531-2293  , Hotline : 081-968-5098

 

 

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม