แคตตาล็อกออนไลน์

รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป

ตราสินค้า :  Ccm R

รางระบายน้ำสำเร็จรูป

 • รางระบายน้ำ มีทั้งประเภทรับน้ำหนักจรและไม่รับน้ำหนักจร
 • รางระบายน้ำตัวยู และตัววี
 • สามารถสั่งซื้อพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ
Tel :  , 
e-mail :

การใช้งาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รางระบายน้ำคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปมีสองชนิด ทั้งแบบรับน้ำหนัก เหมาะสำหรับระบายน้ำในบริเวณที่เป็นอาคารโรงงานอุสาหกรรม  ถนน หรือ ซอยตามบ้านเรือน ที่มีน้ำหนักจรวิ่งผ่าน( หรือที่เรียกง่ายๆว่ารถวิ่งผ่าน) หรือรางระบายน้ำแบบไม่รับน้ำหนักจร (สำหรับที่ไม่มีรถวิ่งผ่าน)

สำหรับรางระบายน้ำสำเร็จรูปค.ส.ล ของบริษัทชูสินคอนกรีต หล่อด้วยคอนกรีตคุณภาพดี คงทนถาวร ไม่รั่วซึม ผลิตทั้งที่มีฝาปิดไม่มีฝาปิดและชนิดที่รับน้ำหนักจรและไม่รับน้ำหนักจร

สำหรับรางระบายน้ำมีผลิตขนาดมาตรฐาน ดังนี้

 • รางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตชนิดที่ 1 ขนาดจิ๋ว แบบไม่รับน้ำหนักจร ขนาดกว้างxสูงxยาว/หนา(ซม) 10(17)x16(19.5)x100/3.5
  • ฝาปิดรางระบายน้ำชนิดที่ 1 ขนาดจิ๋ว กว้างxยาว/หนา 13.4x100/3.5
 • รางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตชนิดที่ 2 ขนาดเล็ก แบบไม่รับน้ำหนักจร ขนาดกว้างxสูงxยาว/หนา(ซม) 20(28)x20(24)x100/3.5
  • ฝาปิดรางระบายน้ำชนิดที่ 2 ขนาดเล็ก กว้างxยาว/หนา 28x50/3.5 (รางระบายน้ำขนาดเล็ก 1 ตัวใช้ 2 ฝา)
 • รางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตชนิดที่ 3 ขนาดกลาง แบบไม่รับน้ำหนักจร ขนาดกว้างxสูงxยาว/หนา(ซม) 40(50)x35(40)x200/5
  • ฝาปิดรางระบายน้ำชนิดที่ 3 ขนาดกลาง กว้างxยาว/หนา 50x40/8 (รางระบายน้ำขนาดกลาง 1 ตัวใช้ 5 ฝา)
 • รางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตชนิดที่ 4 ขนาดใหญ่ แบบไม่รับน้ำหนักจร ขนาดกว้างxสูงxยาว/หนา(ซม) 50(62)x50(56)x200/6
  • ฝาปิดรางระบายน้ำชนิดที่ 4 ขนาดใหญ่ กว้างxยาว/หนา 62x40/8 (รางระบายน้ำขนาดใหญ่ 1 ตัวใช้ 5 ฝา)
 • รางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตชนิดที่ 5 ขนาดจัมโบ้ แบบไม่รับน้ำหนักจร ขนาดกว้างxสูงxยาว/หนา(ซม) 60(72)x60(66)x200/6
  • ฝาปิดรางระบายน้ำชนิดที่ 5 ขนาดจัมโบ้ กว้างxยาว/หนา 72x40/8 (รางระบายน้ำขนาดจัวโบ้ 1 ตัวใช้ 5 ฝา)
 • รางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตชนิดที่ 6 รางปีก แบบรับน้ำหนักจร ขนาดกว้างxสูงxยาว/หนา(ซม) 40(74)x35(49)x200/5
  • ฝาปิดรางระบายน้ำชนิดที่ 6 รางปีก รูปตัว I กว้างxยาว/หนา 55x40/9 (รางระบายน้ำแบบปีก 1 ตัวใช้ 5 ฝา)
  • ฝาปิดรางระบายน้ำชนิดที่ 6 รางปีก รูปตัว V กว้างxยาว/หนา 55x50/15 (รางระบายน้ำแบบปีก 1 ตัวใช้ 4 ฝา)

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม