แคตตาล็อกออนไลน์

VISA APPLICATION

     We provide “a visa package service” consisting in preparing documents evidences, photographs for visa application, translation of all documents to be submitted, in corroboration of the visa application, mailing the application form to related governmental agencies, following such application, preparing for your interview, etc.

    เราเสนอให้ในรูปแบบบริการเบ็ดเสร็จ โดยการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน ถ่ายรูปติดคำร้อง แปลเอกสาร เพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า จัดส่ง ยื่นคำร้อง ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ติดตามผล จัดเตรียมการสัมภาษณ์

 

Types of Visas :

Student Visa

Tourist Visa

Fiancé(e)/ Partner Visa

Immigrant Visa ( Spouse, Child, Dependent, etc.)

 

 

Price: Starting** from 2 3000 THB

* : Excluding legalization fee, messenger’s fee, mailing fee and 7% VAT. Our fees may vary with the type of your document. **: Including translation fees, document agreement fees, express mailing fees (FEDEX), but excludingembassy’s and Ministry of Foreign Affairs fees, and medical checkup fees. Our fees may vary with the type of the visa package.For an exact price, please directly contact our company. 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม