แคตตาล็อกออนไลน์

คณะผู้บริหารภูมิภาคโพสต์ 17 จังหวัดภาคเหนือ

หมวดหมู่สินค้า :  หนังสือพิมพ์

            ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พลโท เชิดชัย สร้อยทอง : คณะที่ปรึกษา นาย ชัยวัฒน์ คำแสน  ด.ต.ชาตรี เขียวแก้ว นาย สมบุญ ต๊ะปัญญา   :ผู้อำนวยการ  นาย อลงกรณ์ ทับทอง : :บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา นาย เอนก ธรรมใจ : ฝ่ายธุระการ นางสาว สายหยุด ปัญญาเพชร  : ฝ่ายกองบรรณาธิการ นาย นิตย์ โพชะนา   นางสาว สุวรรณี วงศ์ยะ   นางสาว พัทธ์ธีรา เวียงแก้ว หัวหน้าข่าวภูมิภาค นาย ดอน ไชยมงคล;  ผู้สื่อข่าวอาวุโส นาย ธนกร แคว้งอินทร์ หัวหน้าข่าวแพร่ นาย จักรพันธ์ กลิ่นลอย  ร้อยตรี ชาตรี ลัยนันท์ นาย ณัฐธนภัทร กุลมิตร นาย กานรวีร์ อินต๊ะปัญญา เอกสิทธิ์ มะณีจร ผู้สื่อข่าวพิเศษ นาย จักรกฤษ จ่าทองคำ   :  ฝ่ายกฎหมาย นาย สมพงษ์ อัมระนันทฺ์ นาย ณัฐวัฒน์ ประพันธ์พัฒน์ สำนักงานใหญ่เลขที่ 357/7 ถ.นวมินทร์ 70 แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพฯ : สำนักงานศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนล่าง เลขที่ 204 หมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร 099-5401989 - 085-7279291  ศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนบน เลขที่ 14/1 หมู่ 6 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ศูนย์ข่าวน่าน เลขที่ 22 หมู่ 3 ต.หนองแดง  จ.น่าน  e:mail: mr.anek13@hotmail.com  g:mail :phumiparkpost@hotmail.com   อัตราค่าลงโฆษณา เต็มหน้าสี่สีราคา 30,000 บาท ครึ่งหน้าแนวนอนราคา 20,000 บาท 1/4 หน้าราคา 10,000 บาท สตริป( strip)พิเศษสีราคา 7,000 บาท    เต็มหน้าขาวดำราคา 20,000 บาท  ครึ่งหน้าขาวดำราคา 15,000 บาท สตริป(strip)พิเศษขาวดำราคา 5,000 บาท *หมายเหตุ:ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซนต์ ติดต่อโฆษณาคุ้มค่าต้องโฆษณากับหนังสือพิมพ์ โทร 085-7279291

( สื่อ เพื่อคนรุ่นใหม่ที่เน้นข่าวสาร ที่มีสาระความรู้ เพื่อให้คุณไม่หลุดขอบโลกแห่งองค์ความรู้ )


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม