แคตตาล็อกออนไลน์

ไดโว่ดูดน้ําเสีย ไดโว่สูบน้ำเสีย จำหน่ายปั๊มบำบัดน้ำเสีย

ทุกชนิด เช่น ปั๊มซับเมอร์ส หรือ ปั๊มบาดาล (Submersible pump), ปั๊มแรงดันหลายใบพัด ปั๊มแรงดัน (Vertical multistage pump) ปั๊มดูดน้ำเสีย ปั้มสูบโคลน ซูรูมิ TSURUMI Submersible pumps ปั๊มบาดาล ปั๊มซับเมอร์ส ปั๊มแรงดัน ปั๊มสูบโคลน เสียเราซ่อมได้ รับซ่อมปั๊มซับเมอร์ส ปั๊มบาดาล รับซ่อมปั๊มสูบโคลน ปั๊มแรงดัน รับซ่อมเครื่องเติมอากาศอีเจ็คเตอร์ ในระบบบำบัดน้ำเสีย

โซลิดอินเตอร์เทค ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดของเสียในระบบน้ำเสีย และระบบน้ำดี หรือ ระบบประปา เป็นผู้ให้บริการครบวงจร Total Wastewater Plant รวมถึงการให้บริการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จที่เดียวครบถ้วน (Turnkey Project) เริ่มต้นจาก งานที่ปรึกษา งานวางแผนดำเนินการ งานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม งานควบคุมงานก่อสร้าง ที่ครอบคลุมงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง พร้อมให้บริการด้านงานระบบท่อ งานจัดหาอุปกรณ์ งานติดตั้งอุปกรณ์ ไดโว่ดูดน้ําเสีย งานระบบไฟฟ้าควบคุมภายในระบบบำบัดน้ำเสีย งานจัดหาพร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งขนาดเล็ก และถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

งานบริการดูแล บำรุงรักษา ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ไดโว่ดูดน้ําเสีย 

งานซ่อมแซม ปรับปรุงคุณภาพในระบบบำบัดเดิมที่เสื่อมประสิทธิภาพ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารชุดที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร โรงพยาบาล สถานศึกษา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การประชุม ตลาดสด ทุกประเภท

 


รับคำปรึกษาและจำหน่ายไดโว่ดูดน้ําเสีย

เบอร์โทร  081-686-3783, 081-559-8242, 02-738-7720-1, 02-738-7747-8


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม