แคตตาล็อกออนไลน์

- บริการต่ออายุคนงานที่ทำงานในไทย ครบ 4 ปี ตาม VISA สามารถทำงานกับนายจ้างเดิมได้อีกด้วยระบบ MOU โดยที่คนงานไม่ต้องกลับไปพักรอที่ประเทศ
- บริการนำเข้าแรงงาน MOU 2 สัญชาติ พม่า และกัมพูชา
- บริการต่ออายุหนังสือเดินทางของคนงาน รับต่อ VISA คนงาน สัญชาติ พม่า และกัมพูชา
- บริการ รายงานตัวคนงาน 90 วัน
- มีศูนย์ประสานการช่วยเหลือและดูแลแรงงานเข้าเมืองแบบถูกกฎหมาย (อยากได้เป็นตัววิ่ง)

 

สำหรับการนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย MOU ขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม