แคตตาล็อกออนไลน์

แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป และผนังสำเร็จรูปอัดแรงชนิดกลวง

  • ความหนาตั้งแต่ 6ซม, 8ซม, 10ซม, 12ซม, 15ซม, 20ซม, 25ซม, 30ซม, 35ซม, 40ซม
  • หน้ากว้าง 60ซม และ 120ซม
  • สามารถคำนวน LLได้ตามความต้องการของลูกค้า
Tel :  , 
e-mail :

การใช้งาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หรือที่เรียกกันว่า Hollow Core Slab เป็นแผ่นพื้นที่มีลักษณะกลวง มีข้อดีคือจะช่วยทำให้น้ำหนักของพื้นเบา เมื่อเทียบกับแผ่นพื้นแบบอื่น ซึ่งจะส่งผลให้น้ำหนักโดยรวมของโครงสร้างลดลง ใช้รับน้ำหนักได้ทันทีและทนต่อแรงกดทับได้ไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งก่อสร้างชั่วคราวรองรับ

บริษัท ชูสินคอนกรีตเป็นผุ้เชี่ยวชาญในการผลิตแผ่นพื้น Hollow Core มากว่า 30 ปี โดยผลิตหน้ากว้างสองขนาด คือ

  • กว้าง 60ซม.  กว้าง 120ซม.

ส่วนความหนาของแผ่นพื้นสำเร็จรูปอัดแรงชนิดกลวง มีความหนาและความยาวตามการใช้งานของลูกค้า สำหรับความหนา ทางบริษัทมีผลิตตั้งแต่

  • หนา 6ซม.  หนา 8ซม. หนา 10ซม. หนา 12ซม.  หนา 15ซม.  หนา 20ซม.  หนา 25ซม.  หนา 30ซม. หนา 35ซม. หนา 40ซม.

  • เครื่องจักรของเยอรมัน
  • สามารถดึงลวดได้มาตรฐาน

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม