แคตตาล็อกออนไลน์

- แบบเสานี้เลือกได้ว่่าเป็นแบบเสาสำเร็จรูปรูปตัวแอล ขนาดต่างๆ เช่น หน้า 150x150 มม. 200x200 มม.

- นอกจากนี้แบบเสาสามารถประกอบจากแบบเรียบ แบบมุมนอก แบบมุมนอกลบมุม

ได้ตามลักษณะงาน เช่นงานเสาที่อยู่อาศัย เสาที่จอดรถ เสาในโรงงาน ซึ่งจะแตกต่างกัน

- สำหรับอาคารที่มีเสาหลากหลายขนาด สามารถใช้แบบที่ปรับขนาดได้

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม