เทปกาว บางกอก อินเตอร์ เมอร์เชี่ยนไดซ์

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

เทปเส้นใยสับปะรด (Filament Tape) เทปเส้นใยสับปะรด (filament tape)

ชื่อสินค้า: เทปเส้นใยสับปะรด (Filament Tape)

ข้อมูลที่ต้องการ
ยกเลิก