แคตตาล็อกออนไลน์

ลิฟต์แก้ว Observation Elevator

จากอดีต ถึงปัจจุบันวิวัฒนาการของการใช้ลิฟต์ ได้มีการพัฒนาและถูกออกแบบมาเรื่อยๆ จนมีนักวิศวกรมากมายมองเห็น

ถึงโอกาสที่รูปรอง 1จะทำให้ลิฟต์ ตอบสนองผู้ใช้ไม่ให้น่าเบื่อเหมือนเดิม บริษัท เราเองก็คิดค้นและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

สำหรับติดตั้งลิฟต์แก้ว (Observation Lift) เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ให้การใช้ลิฟต์ปลอดภัยและไม่น่าเบื่อเหมือนเดิมอีกต่อไป


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม