แคตตาล็อกออนไลน์

มีการออกแบบแผ่นกรองอากาศทั้งหมดผลิตจาก บริษัท IREMA ประเทศเยอรมนีซึ่งได้ถูกออกแบบและผลิตขึ้นเป็นพิเศษ อีกทั้งได้มีการจดสิทธิบัตร การออกแบบนั้นแผ่นกรองจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยการผสมผสานเส้นใยชนิดต่างๆ รวมไปถึงการออกแบบ วิจัย และพัฒนา โดย IREMA แผ่นกรองอากาศได้มีถึง3 ชั้น ซึ่งวันนี้แผ่นกรองของ Filta รุ่น Hybrid ได้ใช้การออกแบบ 3 ชั้นเช่นเดียวกับที่ IREMA ซึ่งหมายความว่าแต่ละชั้นของแผ่นกรองจึงมีคุณสมบัติท ี่พิเศษ รับทำระบบปรับสภาวะอากาศ HVAC อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม