แคตตาล็อกออนไลน์

ระบบบำบัดอากาศเสียด้วยถ่านกัมมันต์ Activated Carbon เป็นการใช้หลักการดูดซับของถ่านกัมมันต์

ในการแยกก๊าซเสีย จำพวกสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นที่ปนเปื้อนในอากาศ

โดยมีกระบวนการที่โมเลกุลของก๊าซเสีย จะถูกแยกออกจากอากาศโดยการดูดซับที่ผิวของถ่านกัมมันต์

ที่มีรูพรุน เหมาะกับโรงงานที่ประกอบธุรกิจสารระเหย หรือ VOC อาทิอุตสาหกรรมสี หมึกพิมพ์ ปิโตรเคมี


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม