แคตตาล็อกออนไลน์

ระบบกรองแบบกำจัดไอออนด้วยไฟฟ้า Series EDI

 • สำหรับบำบัดน้ำเพิ่อกำจัดไอออนด้วยวิธี Electro-Deionization (EDI) เพื่อผลิตน้ำปราศจากไอออนที่มีความต้านทานไฟฟ้า > 1 MΩ·cm หรือความนำไฟฟ้า < 1 μS/cm
 • กำลังการผลิต 1-75 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 • ฟื้นฟูเรซินด้วยวิธีไฟฟ้าเคมี และไม่ใช้สารเคมี
 • ออกแบบให้การไหลของ Concentrate และ Electrolyte เข้าสู่ EDI อยู่ในทิศตรงข้ามกับน้ำเข้าทำให้ช่วยลดการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้พลังงานต่ำ
 • มี Resistivity meter วัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง
 • จอควบคุมแบบ LCD
 • ผ่านการทดสอบจากโรงงาน
 • รับประกัน 1 ปี

การทำงานของ EDI

EDI Module ประกอบไปด้วยชุดของห้องขนาดบางๆ ซึ่งบรรจุเรซิน และกำจัดไอออนออกจากน้ำโดยจะเมมเบรนแบบเฉพาะเจาะจงกับไอออน ซึ่งเป็นแคทไอออนด้านหนึ่ง และแอนไอออนอีกด้านหนึ่ง เมมเบรนชนิดแคทไอออนจะปล่อยเฉพาะไอออนประจุบวกให้ผ่านไป และกั้นไอออนประจุลบไว้ 

เมื่อน้ำผ่านเข้าไปในช่องที่บรรจุเรซินไอออนที่มีในน้ำจะถูกจับไว้โดยเรซิน และเมื่อเปิดให้ไฟฟ้า (200-400VDC) ผ่านเข้าไปในเซลล์แคทไอออน (+) และแอนไอออน (-) จะเคลื่อนที่ไปยังขั้วอิเล็กโทรดที่เหมาะสม หลังจากนั้นไอออนจะผ่านเมมเบรนเข้าไปเก็บในช่อง concentrate และไหลออกไปทาง concentrate stream

ข้อดีของ EDI

 • ไม่ต้องใช้สารฟื้นฟูสภาพเรซิน EDI ไม่ต้องใช้สารฟื้นฟูสภาพเรซิน และนำ concentrate ในการทำงานกลับมาใช้ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย
 • การออกแบบที่มีความปนเปื้อนต่ำ การไหลของ Concentrate และ electrolyte จะผ่านเข้าสู่ EDI ในทิศตรงข้ามกับน้ำเข้าจึงช่วยลดการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกระจายน้ำเข้า-ออกไปได้อย่างเพียงพอ 
 • ใช้พลังงานต่ำ EDI มีเรซินที่ช่วยลดความต้านทานไฟฟ้าใน EDI module จึงช่วยลดการใช้พลังงาน
   

 


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม