แคตตาล็อกออนไลน์

ปลอกเหล็กสำเร็จรูป ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ตราสินค้า :  Ccm R

ปลอกเหล็กสำเร็จรูป (Stirrup)

 • สามารถผลิตได้ตั้งแต่ ∅ 4-14 มม.
 • เหล็กเส้นกลม SR24 เหล็กข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้ารีดเย็น
 • สามารถตัดได้ขนาดและรูปแบบตามต้องการ
Tel :  , 
e-mail :

การใช้งาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปลอกเหล็กสำเร็จรูป เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างโดยทำเป็น ปลอกคาน, ปลอกเสา, ปลอกเสาเข็ม เป็นต้น

สำหรับปลอกเหล็กสำเร็จรูป (Stirrup) สามารถผลิตได้หลายขนาด ตั้งแต่เส้นผ่าศูยน์กลาง ∅ 4-14 มม. และสามารถผลิตจากเหล็กได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น เหล็กเส้นกลม SR24 เหล็กข้ออ้อย และลวดเหล็กกล้ารีดเย็น CD

ทางบริษัทชูสินคอนกรีตมีเครื่องดัดปลอกเหล็กที่ทันสมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ปลอกเหล็กสำเร็จรูปที่ผลิตมาจึงได้มาตรฐานเท่ากันทุกชิ้น รวมถึงทางบริษัทใช้เหล็กวัตถุดิบจากโรงเหล็กที่ได้คุณภาพและมาตรฐานเท่านั้น จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพได้

ปลอกเหล็กสำเร็จรูปมีข้อดีอย่างไรบ้าง

 1. ช่วยลดเศษเหล็กจากการใช้งาน เนื่องจากซื้อมาเป็นปลอกตามจำนวนที่ใช้งานจริง
 2. ช่วยให้คุมสต็อคสินค้าได้ง่าย เนื่องจากสินค้าที่ส่งไปจะมัดเป็นมัดตามจำนวน และสามารถเก็บไว้ที่สโตร์และควบคุมการเบิกจ่ายได้ง่ายขึ้น
 3. ช่วยประหยัดค่าแรงงานในการดัดปลอกเหล็ก
 4. ช่วยประหยัดระยะเวลาในการทำงาน เนื่องจากสามารถทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น
 5. ช่วยให้งานได้คุณภาพสูง เนื่องจากทางบริษัทมีการควบคุมวัตถุดิบและคุณภาพการผลิต หากใช้เหล็กที่ไม่มีคุณภาพแล้ว อาจจำเป็นต้องใช้จำนวนปลอกเหล็กให้มีความถี่มากขึ้น

ข้อกำหนดตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ว.ส.ท.) ที่เกี่ยวข้องกับการให้รายละเอียดเหล็กปลอกเสา มีดังต่อไปนี้

 1. เหล็กปลอกเดี่ยว เหล็กแกนเสาทุกเส้น ต้องมีเหล็กปลอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6มม. พันโดยรอบ โดยมีระยะเรียงของเหล็กปลอกไม่ห่างกว่า
  1.1 16 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กแกนเสา หรือ
  1.2 48 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กปลอกเสา หรือ
  1.3 มิติที่เล็กที่สุดของเสานั้น
  1.4 ไม่เกิน 30ซม.
  และต้องจัดให้มุมของเหล็กปลอกยึดเหล็กแกนเสาตามมุมทุกมุม
 2. เหล็กปลอกเกลียว ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 6 มม. พันต่อเนื่องสม่ำเสมอ ระยะเรียงศูนย์กลางถึงศูนย์กลางของเหล็กปลอกเกลียว ต้องไม่เกิน
  2.1 1/6 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนคอนกรีต หรือ
  2.2 ไม่ห่างกว่า 7ซม. หรือ
  2.3 ไม่แคบกว่า 3ซม. หรือ
  2.4 ไม่แคบกว่า 1 1/2 เท่า ของขนาดมวลรวมหยาบที่ใช้
 3. การใส่เหล็กปลอกเกลียว ต้องพันตลอดตั้งแต่ระดับพื้นหรือส่วนบนสูงสุดของฐานรากขึ้นไป ถึงระดับเหล็กเสริมเส้นล่างสุดของชั้นที่เหนือกว่า เช่น ในแผ่นพื้นในแป้นหัวเสา หรือในคาน ในเสาที่มีหัวเสา ต้องพันเหล็กปลอกเกลียวขึ้นไปจนถึงระดับที่หัวเสาขยายเส้นผ่าศูนย์กลางหรือความกว้างโตเป็นสองเท่าของขนาดเสา
 4. สำหรับเหล็กปลอกเกลียว หรือเหล็กปลอกเดี่ยว ต้องมีความหนาของคอนกรีตห่อหุ้ม ซึ่งหล่อเป็นเนื้อเดียวกันไม่น้อยกว่า 3ซม. หรือ 1 1/2 ของขนาดมวลใหญ่สุด
 5. ในเสาปลอกเดี่ยว ปริมาณของเหล็กที่ต่อทาบกัน ต้องมีอัตราส่วนพื้นที่หน้าตัดของเหล็กต่อคอนกรีตไม่เกิน 0.04 ในความยาว 1 เมตร ของเสา ไม่ว่าจะเป็นช่วงใด

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

 • Filmozer
 • เครื่องจากประเทศออสเตรีย
 • ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานได้ถึง 140 ม./นาที

โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม